Hasznos információk

Veszélyes anyagok csak akkor kerülhetnek forgalomba, ha a címkézésük és csomagolásuk megfelel az alábbi követelményeknek.

Minden csomagot az alábbiakat tartalmazó címkével kell ellátni:

  • az anyag neve,
  • az anyag származása,
  • a veszélyt jelző szimbólum és az anyag használatával járó veszély jelzése,
  • az ilyen veszélyekből származó különös kockázatokra való utalás;

A következő veszélyszimbólumokat és jeleket kell használni:

– robbanásveszélyes: felrobbanó bomba (E) (viszonylag ritka a háztartásokban, de lehet például a gázpalackon)

– oxidáló: kör fölötti láng (O) (tisztítószerek, erős savak vagy lúgok stb.)

– tűzveszélyes: láng (F) (magasnyomású gázpalack, oldószerek, benzin, terpentin, égéssegítő folyadékok, öngyújtók, paraffin, petrokémiai termékek stb.)

– mérgező: halálfej és keresztbe rakott csontok (T) (rágcsálók mérgei, mosogatógép mosószerek, fertőtlenítők, ruhafehérítők stb.)

– ártalmas: andráskereszt (Xn)

– maró: sav károsító hatását jelző szimbólum (C) (sósav stb.)

– irritatív: andráskereszt (Xi) (fehérítő szerek, háztartási tisztítószerek stb.)

– környezeti veszély: az környezetre veszélyes anyagokat jelöli (a háztartásokban ritka, elsősorban ipari vagy mezőgazdasági felhasználóknál fordul elő)

A vegyszer gyártójának a tároló edényen kötelező feltüntetni a veszélyt jelölő piktogramokon kívül R (Risk) és S (Safety) mondatokat is.

R mondatok

Az R jelzés a felhasználás során várható veszélyeket, kockázatot (pl. tüzet okozhat, levegőn öngyulladó, belélegezve ártalmas) fejezi ki. Az R utáni számsor, majd a kockázatot jellemző mondatok szerepelnek. Pl. R 36/38: Szem és bőrizgató hatású vagy R 10: Gyúlékony

S mondatok

Az S jelzés a veszélyes anyagok használata során követendő biztonsági tanácsokat (pl. elzárva tartandó, kerülni kell az anyag szembejutását) jelenti. Pl. S 23: A keletkező gőzt nem szabad belélegezni vagy S 26: Ha szembe kerül. bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

A vegyszerforgalmazók, gyártók a termékeik biztonsági adatlapjait, amelyeken többek között az R és S mondatok is szerepelnek, nyilvánosságra hozzák. A biztonsági adatlap tartalmi és formai követelményeit a 44/2000.

Hamarosan új szabályok lépnek életbe a veszélyes vegyi anyagok címkézésére és csomagolására vonatkozóan, így pl. a címkén és csomagoláson található grafikus elemek is megváltoznak. Az új szabályozást röviden GHS vagy EU-GHS néven szokták emlegetni, mivel egy nemzetközi rendszer (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) bevezetéséről van szó az Európai Unió tagállamaiban. Az egy komponensből álló anyagok (pl. etanol, aceton) esetén 2010. december 1-től, a több komponensből álló keverékek (más néven készítmények, pl. a legtöbb háztartási vegyszer) esetén 2015. június 1-től kell a gyártóknak és forgalmazóknak az új címkeelemeket kötelezően alkalmazni, de akár már most is találkozhatunk új piktogramokkal ellátott termékekkel a polcokon, mivel erre a jogszabály lehetőséget ad.

EnglishHungarianRomanian